۱۰۳- چمن آرای جهان مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست       که به پیمان هکشی شهره شدم روز الست من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق   چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست می ده تا دهمت آگهی از سر قضا       که به …
دسته ها :
سه شنبه بیست و چهارم 10 1398
X